21. YÜZYIL BECERİLERİ

Online Eğitim Sınıflarımız Nasıl Kullanılıyor

Online Seviye Tespit Sınavı

Dünya Standartlarında Online İngilizce Seviye Tespit Sınavı

21. YÜZYIL BECERİLERİ


21. yüzyıl becerileri genel olarak, öğrencilerin bilgi çağında başarılı olabilmeleri için geliştirmeleri gereken üst düzey becerileri ve öğrenme eğilimlerini ifade eder. Bu beceriler 21. yüzyıl toplumunda ve iş hayatında eğitimciler, iş dünyasının liderleri, akademisyenler ve hükumetlere bağlı kurumlar tarafından gerekli görülmektedir. Değişen koşullar ve zamanla birlikte dil kullanımı ile ilgili öncelikler de değişiyor.Zamana adapte olabilmek ve dili kullanıldığı çağın en etkili noktalarında tam olarak beklendiği şekilde kullanmak için gerekli bazı beceriler vardır.

ÖĞRENME ve YENİLENME BECERİLERİ

 § Eleştirel Düşünme ve Problem Çözme

 § Yaratıcılık ve Yenilikçilik

 § İşbirliği Yapma

 § İletişim Kurma

 

DİJİTAL OKURYAZARLIK

 § Bilgi Okuryazarlığı

 § Medya Okuryazarlığı

 § Bilgi Teknolojileri Okuryazarlığı

 

YAŞAM VE KARİYER BECERİLERİ

 § Esneklik ve Uyumluluk

 § Girişimcilik ve Öz-Yönetim

 § Toplumsal ve Kültürler arası Etkileşim

 § Yaratıcılık ve Güvenilirlik

 § Liderlik ve Sorumluluk

Broşür indirin
Herhangi bir Eurocentres okulunda mevcut olanlar hakkında ayrıntılı bilgi almak için broşürümüzü şimdi indirin.

Accredited by

  • british
  • english
  • english
  • english
  • english
  • english
  • english
  • english
  • english
  • english